Soykırım yapmadık vatan savunduk!

TGB Dortmund soykırım tezlerinin çürütülmesini ele alan bir eğitim semineri düzenledi.

bild1
Tarih: 21-07-2017

Türkiye Gençlik Birliği Dortmund tarafından, "Soykırım Yapmadık Vatan Savunduk" sloganı altında soykırım tezlerinin çürütülmesini ele alan bir eğitim semineri gerçekleştirildi. TGB’nin eğitimine konuşmacı olarak Almanya’da soykırım yalanına karşı mücadelesi ile tanınan Dr. Ali Söylemezoğlu katıldı.

"Burada Atatürk'ün ruhu var"

TGB Dortmund Başkanı Kaan Karagöz açılış konuşmasında katılımcıları şu sözleri ile etkiledi: „Bu sloganın arkasında irade var, Türk gençliğin cesareti var, sloganda Atatürk’ün ruhu var“. Ayrıca, „Türk gençliği Almanya’da bu tezi çürütecek. Farklı görüşleri olanlar ile tartışmaya açığız, ister gelirler veya gelmezler kendi kararları. Ama bizim attığımız adımlarımızı her türlü izlerler“ diyen Karagöz bu konuda olan azimlerini ve kararlılıklarını ifade etti.

"Hakikatı savunmak için kuvvet gerekiyor"

Açılış konuşmasının ardından sözü alan Dr. Ali Söylemezoğlu seminere “Biz hakikatı savunuyoruz, fakat hakikatı bulmak gerekiyor ama bu da yetmiyor, hakikatı savunmak lazım ve bunun için kuvvet ve calışmak gerekiyor” sözleri ile başladı. Ardından soykırım tezlerini ele alan Söylemezoğlu adım adım bu tezlerin neden yalan olduğunu açıkladı ve belgeler, deliller ve kaynakları ile soykırım tezlerini çürüttü. Sunumda soykırım tezlerini savunanların sıkça başvurduğu fotoğraf ve belge manipülasyonu ön planda idi. Örnek olarak, soykırım tezine dayanak yaratmak adına Ermeni kadınlarının çarmıhlarda gerilmiş olup ölüme terk edildiğini gösteren fotoğrafların 1919 yılında Amerikalılar tarafından çevrilmiş olan “Ravished Armenia” isimli propaganda filminden olduğu açıklandı. Bunun ötesinde soykırımı sözde ispatlayan birçok görselin, çok farklı bağlamda, çeşitli resamlar tarafından boyanan tablolar ibaret olduğu gösterildi.

"AİHM kararı elimizi güçlendiriyor"

Dr. Ali Söylemezoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına ayrıca önem verdi. Mahkemenin, katliam ve zorla sürmenin soykırım kavramının kullanılabilmesi için yeterli olmadığını saptadığını belirten Söylemezoğlu, imha etme niyetinin ispat edilmesi gerektiğini söyleyerek, kararın Avrupa’daki Türkler’in elini güçlendirdiğinin altını çizdi. Buna ek olarak, 100 küsür yıldır Osmanlı Hükümetinin Ermeniler’i imha etme niyetini ispat edecek tek bir belge bile ortaya konulamadığı vurgulanır iken, Osmanlı Hükümetinin aksine Ermeniler’i korumaya yönelik önlemleri tanıtıldı.

Türk – Ermeni birlikteliği

Eğitimin son kısmında Söylemezoğlu, Türk-Ermeni düşmanlığının tarihsel gerçeği yansıtmadığını, 1. Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Türkler’e destek veren Ermeniler üzerinden göz önüne getirdi. Birçok Ermeni şehitlerinin adlarının İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nin önündeki bir anıtta hala yer almasi, dinleyicilerin büyük ilgisini çekti.

TGB ile iş birliği

Soru cevap kısmının ardından eğitim seminerin sonlanması ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Vatanseverlerin el ele vermesi gerektiğinden, Türkiye Gençlik Birliği ile ilişkileri gelecekte de sıkı tutmak istediğini belirten Ali Söylemezoğlu’na TGB’liler ‘Şu Çılgın Gençler’ kitabını imzalı olarak hediye etti.

Diğer Haberler


© 2017 Türkiye Gençlik Birliği Almanya